Supporting Health by Tech 2015

post

Enschede, 22 mei 2015

Fresh Idea Factory zal een workshop organiseren op het symposium Supporting Health by Health 2015. Het thema van dit jaar is “designing persuasive tech for health”. Bij uitstek een onderwerp dat past bij een product als Obli.

Wil Philipsen zal laten zien welke stappen zijn gezet om een hoogst effectief product te maken om mensen te stimuleren om meer te drinken. Technische apparaten kunnen mensen stimuleren en verleiden om zich anders, en gezonder, te gaan gedragen.

Techniek is niet alleen genoeg. Begeleiding op afstand is van belang om te kunnen helpen en in te kunnen grijpen als het mist dreigt te gaan. Ellen Steenmeijer van Sensire zal vertellen hoe het monitoren en begeleiden van klanten van Sensire in zijn werk gaat.

In de workshop zal met de deelnemers verder nagedacht worden wat de waarde is van de data die door Obli gegenereerd wordt, en welke signalerende of voorspellende functie er van de informatie uitgaat.

Voor meer informatie: http://www.utwente.nl/bms/supporting-ehealth/