X

Landkreis Osnabrück
Haalbaarheidsstudie beeldzorg

Landkreis Osnabrück is een openbaar bestuursorgaan, vergelijkbaar met een provincie in Nederland. De taken en bevoegdheden zijn veel breder, zeker op het gebied van het sociale domein en zorg. De Landkreis neemt veel initiatieven, ook als het gaat over het invoeren van innovaties.

In de ‘Samtgemeinde’ Neunkirchen is de wens geuit om formele en informele zorg, gemeente en burgers met elkaar te verbinden. Hierbij kan in dit landelijke gebied goed gebruikt worden gemaakt van een digitaal platform waarbij beeldcontact een leuke én nuttige toegevoegde waarde kan leveren.

Fresh Idea Factory voert een haalbaarheidsstudie uit waarbij de bestuurlijke, technische en praktische aspecten in kaart worden gebracht. Diverse stakeholders, waaronder eindgebruikers, zullen betrokken worden om wensen en eisen in kaart te brengen. Draagvlak en betrokkenheid is de grootste factor om een toekomstbestendige innovatie te realiseren.
Uitkomst van de haalbaarheidsstudie is een (globaal) ontwerp van proces, techniek, realisatie en een invoeringsplan.