X

Scherm van Ede:
digitaal wijkplatform voor burgers, organisaties en bedrijven

Gemeente Ede staat, zoals veel Nederlandse gemeenten, voor een aantal grote uitdagingen. Hoe stimuleer je nieuwe verbindingen tussen mensen onderling, en tussen organisaties? Er zijn tal van digitale platformen ontwikkeld, maar de specifieke behoeften van de betrokken organisaties (kerk, jongeren, ouderenbond en welzijn) vragen een specifieke aanpak. Fresh Idea Factory adviseert over de strategische aanpak, inventariseert behoeften en ontwerpt het concept. We testen en implementeren, altijd samen met gebruikers.

Na een eerste fase (2015) wordt eind 2016 de opschaling van het Scherm van Ede uitgevoerd. Samen met lokale partijen: Cosbo (samenwerkende ouderenbonden, welzijnsorganisatie Malkander en de gemeente Ede zelf).