X

Training en support

Samen met Hollander Techniek uit Apeldoorn implementeren we nieuwe innovatieve technologie bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Noordoost Polder en Kop van Overijssel). Motiveren, trainen en begeleiden, inclusief nulmeting en evaluatie.

Daarnaast hebben we samen met aanbieder en klant een nieuw model ontwikkeld waarbij de aanbieder beloond wordt voor de positieve businesscase én acceptatie van de technologie in de intramurale setting.